منو درباره ما

منطقه ویژه خلیج فارس در یک نگاه

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس واقع شده است. منطقه در تاریخ ۷۶/۱۰/۲۴ با نام منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات، بر اساس مصوبه هیت وزیران تاسیس از تاریخ ۸۳/۱۲/۱۶ به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس سپس اضافه شدن عبارت اقتصادی در ابتدای سال ۸۸ به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تغییر نام دارد.

معرفی منطقه ویژه

بیشتر

ماموریت و چشم انداز

بیشتر

مزایا و نقاط قوت

بیشتر

تسهیلات منطقه ویژه

بیشتر

پیام مدیر عامل

بیشتر