منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی های جدید ( مزایده و مناقصه )

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع تعمیر و بازسازی سوله های کارگری ،سالن غذا خوری ،آشپزخانه و مسجد سایت جنوبی

شماره مناقصه 17/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000013) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : تعمیر و بازسازی سوله […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  تهیه ،تامین ،طبخ و سرو غذای کارکنان

شماره مناقصه 2/1403 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2003004340000011) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : تهیه ،تامین ،طبخ و […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید ورق ضد سایش

شماره مناقصه 24/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2003004340000007) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خرید ورق ضد سایش […]
ادامه مطلب

آگهی  تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و تعمیر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر

                                                                                                شماره مناقصه 1/1403 ( شماره فراخوان در […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و تعمیر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر

آگهی  مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و تعمیر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر                                                                                                                                                                   شماره مناقصه 1/1403 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2003004340000001) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید  ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

آگهی تجدید  ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  شماره مناقصه 21/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000059) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه با موضوع  بیمه نامه های کلیه اموال و دارائیهای منطقه ویژه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اسکله ، پل ها ، جاده ، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ماشین آلات سبک و سنگین و  همچنین بیمه نامه تکمیلی درمان پرسنل و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه

شماره مناقصه25/1402 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2002004340000058) نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومت 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201- (076) موضوع مناقصه : بیمه نامه های کلیه اموال و دارائیهای منطقه ویژه […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع عملیات بازدید ،تعمیر،سرویس و نگهداری کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق بهمراه سیستم روشنایی ،کابل ،مفصل و متعلقات مربوطه در تاسیسات تخلیه و بارگیری ،کشتی و واگن  

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع عملیات بازدید ،تعمیر،سرویس و نگهداری کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق بهمراه سیستم روشنایی ،کابل ،مفصل و متعلقات مربوطه در تاسیسات تخلیه و بارگیری ،کشتی و واگن   شماره مناقصه 23/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000056) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع احداث سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و ترمیم و تقویت موضعی فونداسیون ها و کانال کابل های پست 400 کیلو ولت شهید لشکری

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع احداث سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و ترمیم و تقویت موضعی فونداسیون ها و کانال کابل های پست 400 کیلو ولت شهید لشکری                 شماره مناقصه 13/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000057) 1- نام دستگاه مناقصه […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید ورق ضد سایش

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید ورق ضد سایش     شماره مناقصه 24/1402    ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000055) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ […]
ادامه مطلب