منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

pgsez

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  حفظ ، نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه ، حفظ ، نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 12/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000031 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه :   حفظ ، نگهداری […]
ادامه مطلب

اجرای طرح مدیریت دانش با هدف ایجاد گنجینه‌ی دانش

معاون منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از آغاز اجرای طرح مدیریت دانش در این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش و ایجاد گنجینه ارشمند دانشی در 8 فاز اجرایی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، «مسعود پاکزاد» معاون […]
ادامه مطلب

پیام تبریک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، «کامران داستانی» در پیامی فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: «پیش‌قراولان عرصه‌ی آگاهی‌بخشی و حاملان واقعیت‌های اجتماعی!   شجاعت، رسالت، نظرگاه دقیق […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع بهره برداری از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع

شماره مناقصه 14/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000029) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : بهره برداری از پست […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات

شماره مناقصه 8/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000028) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعاحداث سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و ترمیم و تقویت موضعی فونداسیون ها و کانال کابل های پست 400 کیلو ولت شهید لشکری

شماره مناقصه 13/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000027) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : احداث سیستم زهکشی و […]
ادامه مطلب

مدیر پشتیبانی و خدمات شهری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر داد؛ کاشت قریب به 500 اصله درخت بومی در سایت توسعه

مدیر پشتیبانی و خدمات شهری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از کاشت قریب به 500 اصله درخت بومی در سایت توسعه این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد.   به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس، «مهدی سالاری جائینی» توجه به فضای سبز و کاشت درختان را […]
ادامه مطلب

سرعت گرفتن ایجاد زیرساخت‌ها با هدف تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها

معاون توسعه و زیرساخت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به تشریح روند ایجاد زیرساخت‌ها در سایت توسعه‌ی این منطقه‌ی عظیم اقتصادی در بهار امسال پرداخت و گفت: این فرآیند سبب تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های جانمایی شده خواهد شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، «بازیار بهمن نژاد» ضمن […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعساخت و نصب  و سند بلاست و رنگ آمیزی شوت های انتقال مواد

شماره مناقصه 10/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000024) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : ساخت و نصب  و […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  حفظ ، نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه ، حفظ ، نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 12/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000025) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه :   حفظ ، نگهداری و […]
ادامه مطلب