منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

گزارش تصویری

عملکرد سال 1402

عملکرد سال 1402 منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به همراه معاونین

برای مشاهده بازدید تصویری مدیر عامل منطقه ویژه کلیک کنید

برگزاری مراسم عزاداری سنتی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

برای مشاهده برگزاری مراسم عزاداری سنتی در منطقه کلیک کنید

بازدید سرپرست هیات عامل سازمان ایمیدرو از منطقه ویژه

برای مشاهده بازدید سرپرست هیات عامل سازمان ایمیدرو از منطقه ویژه کلیک کنید

گزارش تصویری آلومینیوم المهدی

برای مشاهده گزارش تصویری آلومینیوم المهدی کلیک کنید

جلسه بازنگری طرح جامع منطقه ویژه

برای مشاهده جلسه بازنگری طرح جامع منطقه ویژه کلیک کنید

جلسه کمیته IMS با شرکت SGS

برای مشاهده جلسه کمیته IMS با شرکت SGS کلیک کنید

کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی

برای مشاهده کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی کلیک کنید

دیدار نوروزی مدیر عامل منطقه ویژه با کارکنان

برای مشاهده دیدار نوروزی مدیر عامل منطقه ویژه با کارکنان کلیک کنید

سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری هرمزگان

برای مشاهده سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری هرمزگان کلیک کنید

بازدید مدیریت عامل منطقه ویژه از شرکت روی بندرعباس

برای مشاهده بازدید مدیریت عامل منطقه ویژه از شرکت روی بندرعباس کلیک کنید

جلسه هم اندیشی در خصوص محیط زیست

برای مشاهده جلسه هم اندیشی در خصوص محیط زیست کلیک کنید

دیدار مدیر عامل با کارگران به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

برای مشاهده دیدار مدیر عامل با کارگران به مناسبت روز جهانی کار و کارگر کلیک کنید