منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صنایع قابل سرمایه گذاری

ردیف عنوان طرح محصولات ظرفیت اسمی حدود سرمایه مورد نیاز زمین مورد نیاز طرح
1 کارخانه تولید فولاد بیلت و تختال فولادی 1/5 میلیون تن 975 میلیون دلار 100 هکتار
2 کارخانه تولید شمش آلومینیوم شمش آلومینیوم 150 هزار تن 824 میلیون دلار 100هکتار
3 کارخانه گندله سازی گندله 5 میلیون تن 421 میلیون دلار 50 هکتار
4 کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن 2/5 میلیون تن 287 میلیون دلار 50 هکتار
5 کارخانه تولید ورقهای عریض فولادی ورق عریض فولادی یک میلیون تن 650 میلیون دلار 90 هکتار
6 کارخانه تولید آلیاژ آلومینیوم آلیاژ آلومینیوم 20 هزار تن 100 میلیون دلار 10 هکتار
7 کارخانه نورد گرم تولید میلگرد و نبشی میلگرد و نبشی فولادی 200 هزار تن 55 میلیون دلار 7 هکتار
8 کارخانه نورد گرم تولید تسمه فولادی تسمه فولادی 400 هزار تن 180 میلیون دلار 15 هکتار
9 تولید شمش فولادی از آهن قراضه شمش فولادی 300 هزار تن 38 میلیون دلار 4 هکتار
10 کارخانه تولید فویل آلومینیومی فویل آلومینیوم 20 هزار تن 30 میلیون دلار 3/5 هکتار
11 نیروگاه سیکل ترکیبی برق 1000 مگا وات 800 میلیون دلار 50 هکتار
12 نیروگاه سیکل ترکیبی برق 500 مگا وات 450 میلیون دلار 30 هکتار
13 کارخانه آبشیرین کن آب صنعتی 100 هزار متر مکعب 150 میلیون دلار 6 هکتار
14 طرح جامع بندری خدمات تخلیه و بارگیری 7 پست اسکله 290 میلیون دلار 40 هکتار
15 کارگاه ساخت و طراحی قطعات مکانیکی خدمات مهندسی و ساخت - 2 میلیون دلار 1000 مترمربع
16 کارگاه تعمیرات هیدرولیک تعمیرات سیستم هیدرولیک - 1 میلیون دلار 500 مترمربع