منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

(Hormozgan Steel Company)

تاریخچه شرکت سرمایه و معرفی سهامداران عمده تعداد سهام فعالیت ، محصولات شرکت اطلاعات ارتباطی

شرکت فولاد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فولاد بعداز انقلاب در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت 95 هکتار در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده و طرح احداث آن در سال 1387 آغاز گردید. واحد احیاء مستقیم با ظرفیت 1/650/000 هزارتن آهن اسفنجی در مدت 32 ماه اجرا و درمهرماه 1387 واردفاز راه اندازی سرد و در اسفندماه همان سال باحضور ریاست محترم جمهوری اسلامی راه اندازی و در اسل 1389 واحد فولادسازی وارد فاز تست گرم گردید. شرکت فولادهرمزگان دارای ظرفیت اسمی 5/1 میلیون تن تختال (اسلب)به ضخامت 200و 250 میلی متر،عرض 900 تا 2000 میلی متر و طول 6000 تا 12000 میلی متر می باشد . همچنین این شرکت قادر به تولید محصولات میانی از قبیل یک میلیون و 650 هزارتن آهن اسفنجی درسال 90 هزارتن آهک در سال،7500 نرمال متر مکعب اکسیژن برساعت،18000نرمال مترمکعب برساعت نیتروژن و 120 نرمال مترمکعب برساعت آرگون می باشد. با سرمایه گذاری 13000 میلیارد ریال در این شرکت زمینه اشتغال پایدار 1500 نفر به صورت مستقیم و 6 هزار نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده که با اجرای طرح توسعه این میزان به تعداد 3 هزار نفر به صورت مستقیم و 12 هزار نفر غیرمستقیم افزایش می یابد. فولادهای تولیدی در شرکت فولاد هرمزگان عمدتاً فولادهای کربنی برای کاربرد رول و ورق به صورت نورد گرم و سرد می باشد.

نام مدیریت عامل: مهندس عطا الله معروفخانی
درصد مالکیت هلدینگ: 15/96%
زمینه فعالیت: تولیدی

فولاد مبارکه اصفهان : 15.000.000.000.000.000 ریال

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
فولاد مبارکه اصفهان 14.422.818.516 15/96%
سایر سهامداران 577.181.484 85/3%
جمع 15.000.000.000 100%
تولیدی تختال (اسلب)

تلفن: 8-33530003-076

فکس: 33530145-076

آدرس: بندرعباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهیدرجائی - شرکت فولاد هرمزگان

 وب سایت: www.hosco.ir