منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تماس با ما

راه های ارتباطی

آدرس :

بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی

کدپستی :

7931184184

تلفن :

10 الی 33592201-076
۰۷۶-۳۵۹۵0000

فکس :

076-۳۳۵۹۲۲۱۱

ایمیل :

info@pgsez.ir
فرم تماس با ما