صنایع قابل سرمایه گذاری
زمین مورد نیاز طرح حدود سرمایه مورد نیاز ظرفیت اسمی محصولات عنوان طرح ردیف
100 هکتار 975 میلیون دلار 1/5 میلیون تن بیلت و تختال فولادی کارخانه تولید فولاد 1
100هکتار 824 میلیون دلار 150 هزار تن شمش آلومینیوم کارخانه تولید شمش آلومینیوم 2
50 هکتار 421 میلیون دلار 5 میلیون تن گندله کارخانه گندله سازی 3
50 هکتار 287 میلیون دلار 2/5 میلیون تن کنسانتره آهن کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 4
90 هکتار 650 میلیون دلار یک میلیون تن ورق عریض فولادی کارخانه تولید ورقهای عریض فولادی 5
10 هکتار 100 میلیون دلار 20 هزار تن آلیاژ آلومینیوم کارخانه تولید آلیاژ آلومینیوم 6
7 هکتار 55 میلیون دلار 200 هزار تن میلگرد و نبشی فولادی کارخانه نورد گرم تولید میلگرد و نبشی 7
15 هکتار 180 میلیون دلار 400 هزار تن تسمه فولادی کارخانه نورد گرم تولید تسمه فولادی 8
4 هکتار 38 میلیون دلار 300 هزار تن شمش فولادی تولید شمش فولادی از آهن قراضه 9
3/5 هکتار 30 میلیون دلار 20 هزار تن فویل آلومینیوم کارخانه تولید فویل آلومینیومی 10
50 هکتار 800 میلیون دلار 1000 مگا وات برق نیروگاه سیکل ترکیبی 11
30 هکتار 450 میلیون دلار 500 مگا وات برق نیروگاه سیکل ترکیبی 12
6 هکتار 150 میلیون دلار 100 هزار متر مکعب آب صنعتی کارخانه آبشیرین کن 13
40 هکتار 290 میلیون دلار 7 پست اسکله خدمات تخلیه و بارگیری طرح جامع بندری 14
1000 مترمربع 2 میلیون دلار ---------------- خدمات مهندسی و ساخت کارگاه ساخت و طراحی قطعات مکانیکی 15
500 مترمربع 1 میلیون دلار ---------------- تعمیرات سیستم هیدرولیک کارگاه تعمیرات هیدرولیک 16