خط مشی
شركت منطقه ويژه صنایع معدنی و فلزی خليج فارس ارائه کننده خدمات تامین زیر ساخت و جذب سرمایه گذاران داخلي و خارجي و بارگیری ، جابجایی و تخلیه مواد فله معدنی و با هدف ایجاد و توسعه فعالیت های کارآمد صنعتی و معدنی از طریق جلب و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و با استفاده از فن آوری نوین و ارایه خدمات ویژه در راستاي رشد و شكوفايي كمي و كيفي منطقه ويژه واقع در استان هرمزگان ضمن پیاده کردن استانداردهاي ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007 و ISO10015 اهداف زیر را دنبال می نماید.
افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه های تولید فولاد ، آلومینیوم ، انرژی الکتریکی ، پتروشیمی ، فن آوری اطلاعات ، خدمات دریایی ( عملیات بارگیری ، جابجایی و تخلیه مواد فله معدنی)
  • ایجاد و بهبود زیر ساختهای لازم به منظور تامین نیازمندیهای سرمایه گذاران
  • ارتقاء سطح رضايت و دانش طرف‌هاي ذينفع
  • افزایش توانمندی و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی
  • صیانت از محیط زیست از طریق پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
  • پیاده سازی نظام های تعالی سازمانی و بهره وری ، مدل مدیریت سبز ، دفتر کار سبز و هتل سبز
  • کاهش مصرف منابع و کاهش میزان پسماند و بهینه سازی مصرف انرژی
  • رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ایی و تعهد به پیشگیری از مصدومیت بیماری و حفظ سلامت پرسنل
مديريت ارشد سازمان ضمن تعهد بر رعايت الزامات سيستم مديريت يكپارچه ، بهبود مستمر، پیشگیری از آلودگی زیست محیطی ، جراحات و بیماریهای شغلی بر حسن اجراي موارد ياد شده در تمامي مراحل و سطوح سازمان تاکید نموده و در اين راستا همكاري و همدلي كليه كاركنان را طلب مي‌نمايد.