تسهیلات منطقه ویژه
  • آماده واگذاری 3000 هکتار زمین به سرمایه گذاران بصورت 30% مبلغ زمین پیش پرداخت و 70% باقیمانده طی زمان اجرای پروژه ویا بعد از بهره برداری وتولید
  • تامین زیرساخت های آب، برق، گاز ومخابرات توسط منطقه
  • استفاده از معافیت های گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه
  • معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده
  • معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای فعال در منطقه
  • امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیب و صدور مجدد کالا
  • حمایت برای اخذ وام از طریق منابع داخلی و خارجی
  • مشاوره در تمام مراحل اجرای پروژه
  • انجام عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی سرمایه گذاران
 ماموریت های اصلی
  فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در جهت احداث واحدهای صنعتی و مواد معدنی و نفتی صنایع انرژی بر پتروشیمی (غیر نفتی)، خدمات به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات .
  انجام طراحی مهندسی ساخت و اجرای طرح ها و پروژه های زیر بنایی مانند توسعه زیر ساختها اسکله ها ، نیروگاه و شبکه های آب – برق – گاز – مخابرات – خطوط ارتباطی – ریلی – جاده ای – دریایی
 وظایف
پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی
برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا
انتقال فن آوری
صادرات غیر نفتی
ایجاد اشتغال مولد
صادرات مجدد ترانزیت و ترانشیپ انتقال کالا